Kinos maakt bijzondere revalidatie toegankelijk
Ik ben heel positief over Kinos en mijn behandelaars. Ze hebben me goede aanwijzingen gegeven, met volop ruimte voor eigen inbreng.
Wat we doen voor u

Introductie

Een aandoening of letsel van de hand, pols of schouder kan uw dagelijks functioneren flink belemmeren. Veel klachten kunnen effectief behandeld worden door de huisarts, fysiotherapeut of specialist. Treedt er na behandeling geen verbetering op, dan kunt u naar Kinos Revalidatie verwezen worden.

Kinos Revalidatie is een expertisecentrum voor complexe hand-, pols en schouderproblematiek. Ons behandelteam bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, physician assistants, revalidatiearts en psycholoog. Samen met u stemmen zij een optimaal behandelprogramma af, zodat u uw werk, sport en hobby weer zo snel en zo goed mogelijk kunt uitoefenen. Onze toegangstijden voor een behandeling zijn kort. Wij streven ernaar u binnen drie weken na aanmelding te ontvangen voor een intake.