Kinos maakt bijzondere revalidatie toegankelijk
Mijn behandelaars hebben me altijd grondig en goed geïnformeerd, ook over mijn eigen aandeel in de behandeling. Dat heb ik als heel plezierig ervaren. Ik ben inmiddels weer bijna de oude.
Over ons

Kwaliteit

Kinos Revalidatie wil de zorg rond de patiënt op alle fronten perfect regelen. Wij streven naar voortdurende verbetering van onze zorgverlening, communicatie en ondersteuning. Kinos heeft daarom een kwaliteitshandboek samengesteld waarin we beschrijven wat patiënten – en ook onze eigen medewerkers en verwijzers – van ons mogen verwachten. In ons veiligheidsplan leggen we uit hoe wij de kans op fouten minimaliseren en staan de voorwaarden die wij in acht nemen voor het realiseren van optimale kwaliteit. Heeft u desondanks vragen of opmerkingen of wilt u een klacht indienen, dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer: (085) 273 59 84, of via dit formulier.

Mocht u er onverhoopt met uw behandelaar niet uikomen en/of heeft u een ernstige klacht dan kunt u gebruik maken van de geschillencommissie EZa. Meer informatie op www.geschillencommissie-eza.nl. Hier vindt u informatie over hoe u een een geschil kunt indienen.

De Functioneel Gegevensbeschermer voor RevaClinic is Maya Renders (Zorgpraktijken).