Kinos maakt bijzondere revalidatie toegankelijk
Mijn klachten zijn flink afgenomen, waardoor ik weer meer kan en meer geniet. Daar ben ik mijn behandelaars zeer dankbaar voor.
Schouderrevalidatie

Behandeltraject

De eerste keer dat u bij Kinos Revalidatie komt, krijgt u een multidisciplinaire intake door een fysiotherapeut, ergotherapeut en revalidatiearts. Zij brengen samen met u uw klachten, beperkingen en mogelijkheden in kaart en gaan na of er mogelijk psychische of psychosociale factoren aan uw klachten ten grondslag liggen. Is dat het geval, dan verwijst de revalidatiearts u voor een consult naar de psycholoog van Kinos.

Na de multidisciplinaire intake en eventueel het psychologisch consult, informeert de revalidatiearts u of u in aanmerking komt voor een van de gespecialiseerde behandelprogramma’s van Kinos. Het kan ook zijn dat u een verwijzing krijgt naar een behandelaar in uw eigen omgeving.

Start u met een behandelprogramma bij Kinos Revalidatie, dan krijgt u duidelijke informatie over de inhoud en duur van dat programma. Uw behandelaars bespreken de behandeldoelen met u, informeren u over de inhoud en duur van het programma, leggen uit wat u van het programma kunt verwachten en wat zij van u verwachten.

Na vier weken volgt een evaluatie van de behandeldoelen en het tot dan toe bereikte resultaat. Opnieuw krijgt u dan informatie over het verdere verloop van het programma.

Onze schouderbehandeling vindt plaats op locatie Nijmegen, Den Bosch en Dordrecht.

 

Onze medewerkers Schouderrevalidatie


Nelleke Brongers

Nelleke Brongers

 • Ergotherapeut
 • Handtherapeut (CHT-NL)
Jos Ijspeert MSc

Jos Ijspeert MSc

 • Fysiotherapeut
 • Supervisor
 • Klinisch gezondheidswetenschapper
Eric Hengeveld

Eric Hengeveld

 • Casemanager
 • Fysiotherapeut
Nienke Meinema

Nienke Meinema

 • Fysiotherapeut
 • Handtherapeut
 • Manueel therapeut
Frans Jan Kruithof

Frans Jan Kruithof

 • fysiotherapeut
Mark van Dort

Mark van Dort

 • fysiotherapeut
Manouk Voogt

Manouk Voogt

 • Ergotherapeut
Karin Vendeloo

Karin Vendeloo

 • Ergotherapeut
Imke Kranenburg

Imke Kranenburg

 • ergotherapeut handtherapeut
Wieneke van Oorschot

Wieneke van Oorschot

 • fysiotherapeut
Kathleen Benders

Kathleen Benders

 • Stafsecretaresse
Marjan Brandwijk

Marjan Brandwijk

 • Secretaresse
Ingrid Molegraaf

Ingrid Molegraaf

 • secretaresse