Kinos maakt bijzondere revalidatie toegankelijk

Vergoedingen

(Hand)ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Per kalenderjaar worden maximaal 20 behandelingen van een half uur (10 uur) vergoed (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico).

Eerstelijns fysiotherapie wordt na 20 behandelingen door uw basisverzekering vergoed (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico) op voorwaarde dat:

  • u hiervoor verwezen bent door een arts of specialist
  • uw klacht op de lijst met (chronische) aandoeningen staat die alle zorgverzekeraars hanteren
    Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten, worden ook uw eerste 20 behandeling vergoed.

Heeft u geen chronische indicatie, dan wordt fysiotherapie alleen vergoed als u daarvoor de juiste aanvullende verzekering heeft.

Multidisciplinaire revalidatietrajecten worden vergoed uit de basisverzekering (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico). Onder deze zorg valt de screening en behandeling door de handergotherapeut en handfysiotherapeut, de revalidatiearts en eventueel de psycholoog.

De kosten voor een spalk of brace kunnen bij u in rekening worden gebracht. Uw behandelaar bespreekt dit uiteraard vooraf met u.

Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de exacte vergoeding van behandelingen en eventuele hulpmiddelen.