Kinos maakt bijzondere revalidatie toegankelijk

Vergoedingen

De tarieven voor revalidatiebehandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Kinos heeft daar geen invloed op. Behandelingen en vergoeding daarvan zijn ingedeeld in groepen, de diagnose behandel combinaties (DBC’s). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatie behandeling in 2020 vindt uit hier.

Vergoeding van behandeling

De behandeling van revalidatie wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. U moet hiervoor wel doorverwezen worden door een huisarts of medisch specialist.

(Hand)ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Per kalenderjaar worden maximaal 20 behandelingen van een half uur (10 uur) vergoed (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico).

Eerstelijns fysiotherapie wordt na 20 behandelingen door uw basisverzekering vergoed (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico) op voorwaarde dat:

  • u hiervoor verwezen bent door een arts of specialist
  • uw klacht op de lijst met (chronische) aandoeningen staat die alle zorgverzekeraars hanteren
    Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten, worden ook uw eerste 20 behandeling vergoed.

Heeft u geen chronische indicatie, dan wordt fysiotherapie alleen vergoed als u daarvoor de juiste aanvullende verzekering heeft.

Multidisciplinaire revalidatietrajecten worden vergoed uit de basisverzekering (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico). Onder deze zorg valt de screening en behandeling door de handergotherapeut en handfysiotherapeut, de revalidatiearts en eventueel de psycholoog.

De kosten voor een spalk of brace kunnen bij u in rekening worden gebracht. Uw behandelaar bespreekt dit uiteraard vooraf met u.

Met onderstaande zorgverzekeraars heeft de Kinos afspraken gemaakt over vergoeding van het revalidatie traject. Het voordeel hiervan is dat wij de rekening direct met uw zorgverzekeraar kunnen afhandelen.

  • ASR
  • VRZ
  • Caresq
  • DSW

Als uw zorgverzekeraar geen contract met Kinos heeft afgesloten en u wel graag bij ons behandeld wilt worden, dan kan dat natuurlijk. In deze situatie geldt dan het vastgestelde tarief door de NZA. U krijgt dan zelf de rekening ter betaling toegestuurd. Vervolgens dient u zelf de rekening bij uw verzekeraar in.

De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar krijgt is afhankelijk van uw afgesloten zorgpolis. Dit bedrag bent u verschuldigd aan Kinos. Mocht dit lager zijn dan de rekening die wij u stuurde, hoeft u dit bedrag niet zelf aan te vullen. Zo heeft u geen extra kosten voor het revalidatietraject.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Kijkt u hiervoor in uw polisvoorwaarden of laat u informeren door uw verzekeraar.

Toestemming voor behandeling door uw verzekeraar

Indien er geen contract afspraken zijn met uw verzekeraar moeten we uw verzekeraar toestemming vragen. De revalidatiearts zal, na uw toestemming, deze aanvraag doen. Pas na het akkoord van uw verzekeraar kan het traject beginnen.

Eigen risico en nota

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij. Bekijk de informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van uw behandeling en over DBC-zorgproducten.

Vanaf 1 juni 2014 zijn zorgverzekeraars verplicht hun verzekerden een nota te sturen van de behandeling die ze hebben gehad. Wanneer u als patiënt vragen heeft over deze nota kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die de kliniek gedeclareerd heeft en kan op zijn beurt weer om opheldering vragen bij de kliniek. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Uitleg over hoe een nota in het algemeen tot stand komt kunt u vinden in dit overzicht van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Deze is wel direct te gebruiken.