Kinos maakt bijzondere revalidatie toegankelijk
Ik heb mijn werk gedeeltelijk kunnen hervatten, word steeds iets sterker en fitter en merk dat ik meer en meer aankan.
Hand-polsrevalidatie

Drie behandelvormen

Drie behandelvormen
Voordat uw behandeling binnen Kinos revalidatie start wordt beoordeeld welke behandelvorm het best past bij uw situatie. Afhankelijk van de klacht waarmee u verwezen wordt start uw behandeling met een intake en behandeling bij een van onze handtherapeuten (eerstelijns indicatie) of wordt u bij de intake onderzocht door een behandelteam (anderhalf of tweedelijns indicatie). Het intaketeam bestaat uit een revalidatiearts, een gespecialiseerd hand-fysiotherapeut en een gespecialiseerd hand-ergotherapeut. Na de intake overlegt het team wat voor u de meest passende vorm van behandeling is. Op basis van de ernst van uw klachten en beperkingen, uw aandoening of de uitgevoerde operatie kan gekozen worden uit drie behandelvormen:

 1. Eerstelijns fysiotherapie of ergotherapie
  De behandeling kan uitgevoerd worden door één behandeldiscipline: de fysiotherapeut of de ergotherapeut.
 2. Anderhalvelijns revalidatie
  Voor de behandeling is de inzet van twee behandeldisciplines nodig, een fysiotherapeut én een ergotherapeut. Zij werken samen aan uw herstel.
 3. Tweedelijns Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR)
  De behandeling van uw klachten is dusdanig complex dat ook de revalidatiearts structureel wordt betrokken bij uw behandeling. Hij of zij leidt het behandelteam en geeft richting aan het behandelproces.

Evaluatie van uw behandeling
Vier tot zes weken na aanvang van de behandeling vindt er een eerste evaluatie van uw herstel plaats. Uw therapeut of het behandelteam beoordeelt of u nog langer behandeld moet worden, en zo ja met welke intensiteit en met welke behandelvorm. Er vindt opnieuw een afweging plaats welke van de drie behandelvormen het best past bij uw situatie. Tijdens uw behandeling vindt er elke vier tot zes weken een soortgelijke evaluatie plaats. Vanzelfsprekend wordt de uitkomst steeds met u besproken.

Vergoeding van uw behandeling
Eerstelijns fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen op hoeveel behandelingen u recht heeft. Eerstelijns ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van de anderhalvelijns en tweedelijns behandelvorm valt onder de basisverzekering. Hierbij kan uw verplicht eigen risico aangesproken worden indien u dat nog niet (volledig) verbruikt heeft voor dit jaar.

 

Wij wensen u een succesvolle behandeling toe!

Onze medewerkers Hand-polsrevalidatie


Marijke van den Bergh

Marijke van den Bergh

 • Physician Assistant in opleiding
Nienke Meinema

Nienke Meinema

 • Vestiging Coördinator
 • Handtherapeut
 • Manueel therapeut
Imke Kranenburg

Imke Kranenburg

 • ergotherapeut handtherapeut
Jennifer Vooren

Jennifer Vooren

 • Fysiotherapeut
 • Handtherapeut
Pieter Bodewes

Pieter Bodewes

 • Fysiotherapeut
 • Handtherapeut
Kathleen Benders

Kathleen Benders

 • Stafsecretaresse
Karin Willems

Karin Willems

 • ergotherapeut handtherapeut
Hilma Bernving

Hilma Bernving

 • Ergotherapeut
 • Handtherapeut
Lisa Esteban Lopez

Lisa Esteban Lopez

 • Fysiotherapeut
 • Handtherapeut (CHT-NL)